Lõi lọc số 1 – PP5micron – Mã máy K400 gồm thẻ RFID