Hiện tại chúng tôi áp dụng các phương hức thanh toán sau đây

  • Quý khách có thể thanh toán trực tiếp tại các cửa hàng của chúng tôi
  • Quý khách thanh toán tại nhà
  • Quý khách thanh toán qua chuyển khoản vào một trong hai tài khoản đại diện hợp pháp của chúng tôi.

Thông tin tài khoản thanh toán.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ( Agribank )

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thuỳ Giang

– Ngân hàng: AgriBank

– Chi nhánh: Agribank Sở giao dịch

– Số tài khoản: 1200 209 39 8008

– Nội dung: Thanh toán tiền hàng ….


Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV )

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thuỳ Giang

– Ngân hàng: BIDV

– Chi nhánh: BIDV Tây Hồ

– Số tài khoản: 2121 0000 124 296

– Nội dung: Thanh toán tiền hàng ….


Chúng tôi có máy quẹt thẻ thanh toán tại hệ thống cửa hàng ( thanh toán được các loại thẻ của các ngân hàng như thẻ ATM,thẻ Visa,thẻ chíp, thẻ quốc tế.