Lõi lọc số 1 – Màng lọc 5in1 – Mã máy K400 gồm thẻ RFID